4. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Tomáš Koblížek (Oddělení analytické filosofie, Filosofický ústav AV ČR) „Ta malba musí pryč!“ Expresivní apropriační soudy a svoboda slova 19. 10. Jan Čejka Gallery 17.30 V roce 2017 vyzvala britská umělkyně Hannah Black organizátory Whitneyova Bienále v New Yorku, aby odstranili malbu Dany Schutz Open Casket, která byla na přehlídce vystavena.

3. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Jiří Klouda (FF UHK/PřF UK) Smysly jako výrazové dimenze lidského bytí: 100 let od Plessnerova projektu „esthesiologie ducha“ Helmuth Plessner je všeobecně znám jako jeden z hlavních představitelů filosofické antropologie, a to především díky svému dílu „Stupně organického a člověk“ (1928). Naše přednáška se ovšem zaměří na první podobu Plessnerovy