4. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Karel Stibral (Masarykova Univerzita) Miroslav Tyrš – zakladatel Sokola, kunsthistorik… a estetik? 23. 5. 2024, 17. 30 Jan Čejka Gallery (Hybernská 998/4, Praha) Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola a jedna z nejvýraznějších postav českého obrození 19. století, byl současně první profesor dějin umění na české části pražské univerzity, výtvarný kritik, člen

3. LETOŠNÍ AKCE SPE

Jakub Bulvas Stejskal (Masarykova Univerzita) Metakunsthistorie – diskuze 20. 5. 2024, 17.30 Jan Čejka Gallery (Hybernská 4, Nové Město) Zajímá Vás, jak můžeme rozumět pojmům, které běžně používáme při uvažování o umění? O “materiálu”, “obrazu” nebo “stylu” můžete přijít diskutovat přímo s Jakub Stejskalem.