Karel Stibral (Masarykova Univerzita)

Miroslav Tyrš – zakladatel Sokola, kunsthistorik… a estetik?

23. 5. 2024, 17. 30

Jan Čejka Gallery (Hybernská 998/4, Praha)

Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola a jedna z nejvýraznějších postav českého obrození 19. století, byl současně první profesor dějin umění na české části pražské univerzity, výtvarný kritik, člen odborných komisí a dle některých i estetik. Můžeme takto o něm hovořit? Jakou roli v jeho teoretickém díle hrála estetika, teorie umění a jak souvisely s jeho tělocvičnou činností? Jakou roli hrál u něj darwinismus, jehož byl následovníkem a jak ho propojoval s teorií umění? Jak se jeho teoretické dílo vyvíjelo do jeho předčasné tragické smrti? Může být profesura z dějin umění smrtelně nebezpečná? 

https://www.facebook.com/events/1146206326623198?ref=newsfeed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *