Lenka Naldoniová (Ostravská univerzita)

Pojetí krásy v díle Vladimíra Solovjova

24. 6. 2024, 15:30

Jan Čejka Gallery (Hybernská 998/4, Praha)

Podle T. G. Masaryka Vladimír Solovjov (1853–1900) byl „vlivným učitelem nejmladších z těch, kdo hledají Boha a nejdůležitějším zástupcem náboženské filosofie ruské“. To Masaryk píše ve své studii Rusko a Evropa, která je věnována Fjodoru Dostojevskému. Ve Třech řečech na památku Dostojevského systematický filosof Vladimír Solovjov oslavuje svého přítele Fjodora Dostojevského jako předchůdce umění budoucnosti. Solovjov odkazuje na stejného spisovatele i v mottu „Krása spasí svět“, které použil na začátku své eseje Krása v přírodě. Podle Solovjova je krása totožná s dobrem a pravdou. Na rozdíl od dobra a pravdy však krása potřebuje ke své realizaci hmotu. V estetických spisech Solovjov interpretuje krásu jako sílu, která proměňuje hmotu a člověka. Opravdu může krása spasit svět? 

https://www.facebook.com/events/467974989252333?ref=newsfeed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *