6. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Josefína Formanová (FF UK) Co je jedinečné, to je opakovatelné. Citovatelné gesto ve filosofii Waltera Benjamina 19. 12., 17.30Jan Čejka Gallery (Hybernská 998/4, Praha) V oblasti umění bývá opakování chápáno jako protiklad jedinečnosti nebo jako její ohrožení. S věkem výsostného individualismu a technické reprodukovatelnosti se otázky výjimečného a původního stávají