5. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Marie Antonios Sassine (Dominican University College, Ottawa) The World is a Stage: The Beautiful and the Political. An Enquiry into Kant’s Critique of Judgment as Political Model 5. 12. 2023, 17:30katedra estetiky, místnost C505 (Celetná 20, Praha 1) Wittgenstein famously said, « ethics and aesthetics are one » (Tractatus 6.421).

4. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Tomáš Koblížek (Oddělení analytické filosofie, Filosofický ústav AV ČR) „Ta malba musí pryč!“ Expresivní apropriační soudy a svoboda slova 19. 10. Jan Čejka Gallery 17.30 V roce 2017 vyzvala britská umělkyně Hannah Black organizátory Whitneyova Bienále v New Yorku, aby odstranili malbu Dany Schutz Open Casket, která byla na přehlídce vystavena.

3. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Jiří Klouda (FF UHK/PřF UK) Smysly jako výrazové dimenze lidského bytí: 100 let od Plessnerova projektu „esthesiologie ducha“ Helmuth Plessner je všeobecně znám jako jeden z hlavních představitelů filosofické antropologie, a to především díky svému dílu „Stupně organického a člověk“ (1928). Naše přednáška se ovšem zaměří na první podobu Plessnerovy

2. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Michaela Fišerová (FF UJEP) Moment mezi viděním a vzpomínáním 5. 4. 2023, 18.00 FF MU Arna Nováka 1, místnost B2.13 Komplexní estetická úvaha o tom, co se odehrává v mysli fotografa ve chvíli fotografování

1. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Agnieszka Bandura (Aesthetics Department, Institute of Philosophy, University of Wrocław; The E. Geppert Academy of Fine Art and Design in Wrocław) Art and “Life” 22. března 202318:00 posluchárna B2.13, Arna Nováka 1, Brno Seminář estetiky FF MU a Společnost pro estetiku zvou na přednášku, kterou prosloví Dr. Agnieszka Bandura (Aesthetics Department, Institute

KŘEST KNIH

Společnost pro estetiku pořádá ve středu 1. února 2023 křest knih Na okrajích umění Ondřeje Dadejíka (Dokořán, 2022) a Portmannova filosofická biologie a antropologie Filipa Jaroše (Togga, 2022), který se bude konat od 18:00 v Jan Čejka Gallery, Hybernská 4, 110 00 Nové Město, Praha 1. Srdečně Vás zveme. Odkazy

NOVÁ KNIHA ONDŘEJE DADEJÍKA

Ondřej Dadejík Na okrajích uměníKapitoly z rozostřené hranice mezi uměním a životem Praha: Dokořán, 2022. ISBN: 978-80-7675-095-1 Kniha Na okrajích umění problematizuje a novým způsobem pojímá všeobecně sdílenou představu, podle níž svět umění tvoří oblast nejen odlišnou, nýbrž protikladnou běžnému, každodennímu světu. Výchozím tématem knihy je popis soudního sporu z

III. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Ancuta Mortu (Masarykova Univerzita v Brně) A Script-Based Understanding of Art Appreciation 17.30, Jan Čejka Gallery, Kampus Hybernská In cognitive psychology, scripts are defined as mental structures that play an important role in organising experiences occurring frequently by arranging them into conventionalised conceptual sequences or “knowledge-structures” (Schank, Abelson, 1977; Bartlett,

CFP DO SPECIÁLNÍHO ČÍSLA ESTETIKY

CFP: Failures in Aesthetic Judgment – A Special Issue of Estetika: The European Journal ofAesthetics EXTENDED DEADLINE Guest Editor: María José Alcaraz León (University of Murcia) Estetika: The European Journal of Aesthetics invites submissions for a special issue on failures inthe exercise of aesthetic judgment. The submissions should not exceed

II. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Šárka Lojdová Definice umění a (emocionální) zkušenost recipienta – Arthur C. Danto a zkušenostní dimenze definice umění Jan Čejka Gallery, Hybernská 998/4, Praha 11. 17:30 Přednáška pro Společnost pro estetiku vychází z autorčiny disertační práce Zkušenostní dimenze definice umění Arthura C. Danta. Arthur C. Danto (1924-2013) je považován za jednoho

POZVÁNKA NA KOLOKVIUM KE STÉMU VÝROČÍ LUBOMÍRA DOLEŽELA

Brněnský naratologický kroužek a Filozofická fakulta MU organizují kolokvium k výročí Lubomíra Doležela. Kulatý stůl se uskuteční ve čtvrtek 13. října od 16.30 hybridní formou, přičemž zájemci o aktivní i pasivní účast jsou srdečně zváni buďto fyzicky do zasedací místnosti děkanátu FF MU (Arna Nováka 1, budova C, 2. patro),

NOVÁ PUBLIKACE JAKUBA STEJSKALA

Právě vyšla nová kniha Jakuba Stejskala “Objects of Authority. A Postformalist Aesthetics”. https://www.routledge.com/Objects-of-Authority-A-Postformalist-Aesthetics/Stejskal/p/book/9781032072098