5. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Lenka Naldoniová (Ostravská univerzita) Pojetí krásy v díle Vladimíra Solovjova 24. 6. 2024, 15:30 Jan Čejka Gallery (Hybernská 998/4, Praha) Podle T. G. Masaryka Vladimír Solovjov (1853–1900) byl „vlivným učitelem nejmladších z těch, kdo hledají Boha a nejdůležitějším zástupcem náboženské filosofie ruské“. To Masaryk píše ve své studii Rusko a Evropa,