Zelené stopy komiksu

Centrum pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP, Společnost pro estetiku, Katedra environmentálních studií FSS MU, Seminář estetiky FF MU a Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně zvou na mezinárodní konferenci, která se uskuteční vBrně v prostorách Moravského zemského muzea ve dnech 16. a 17. května 2024.Konference se bude věnovat zkoumání způsobů, jimiž se různá environmentální témata a představy o přírodě propisují do obsahů i procesů komiksové tvorby. Ani v tuzemské, ani ve světové reflexi komiksu nejde o příliš rozšířené téma, byť se přinejmenším v tuzemské produkci jedná o důležitou, ovšem ne samozřejmě viditelnou tematickou linii. Konference nabízí prostor pro diskuzi nad sekvenčním vyprávěním v obrazech, v němž jsou zpracovány estetické prožitky v přírodě a krajině, hodnota divočiny a kulturní krajiny, ochrana přírody či její drancování, stejně jako obecněji pojatá témata vztahu mezi civilizací a přírodou, pokrokem a “romantickou minulostí”. Takto široce vymezený tematický prostor “zeleného” komiksu se nabízí pro estetickou, literárněvědnou, environmentální, vizuálně naratologickou, sociologickou, materiálně historickou analýzu či komparaci, stejně jako pro další teoreticko-metodologické postupy využívané humanitními a společenskými vědami.

Mezi možná témata příspěvků patří:

● Zelené stopy československého komiksu – téma přírody, vztahu ke krajině a její ochraně či ničení v pracích tuzemských autorů

● Apokalypsy a dystopie – příroda a krajina po kolapsu kultury

● Příroda, divočina, kulturní krajina – reflexe vztahů mezi přirozenými, přírodními a lidskými procesy

● Mezi člověkem, zvířetem, rostlinou a strojem – tělo, příroda a kultura

● Tvorba a aktivismus – burcující témata, úsporné procesy, šetrné materiály.

Zájemci o aktivní účast mohou abstrakty svých příspěvků zasílat do 15. 4. 2024 prostřednictvím tohoto formuláře (https://forms.gle/N1acJp7mav5TQogY6), o přijetí příspěvku budou autoři vyrozuměni do 22. 4. 2024. Maximální rozsah abstraktu je 300 slov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *