Alice Koubová, Vladimír Turner

Propojme se včera: studie uměleckého výzkumu

Kampus Hybernská (A.3 sál)
27. 2. 2024, 17:30

Během 14 měsíců trvajícího výzkumu na pomezí umění, vědy a filosofie a ve spolupráci Akademie věd ČR a nezávislé taneční skupiny TANTEHORSE jsme sledovali téma žitelného a nežitelného života, prožitku životní nepřízně, krize, nebo katastrofy a možností, jak takovým událostem může člověk dostát. Centrálním termínem pro nás byla resilience, v nepřesném českém překladu odolnost. Za pomoci různých metodologických postupů (fokusové skupiny, workshopy, deníkové metody, taneční choreografie, interaktivní a akční výzkum, kritická analýza a reflexe teoretických textů) jsme odkryli různé vrstvy porozumění tomu, co to znamená přežít, prožít, proměnit, či přerámovat událost hluboké nebo chronické nepřízně života. Ty jsme pak sdíleli a komunikovali formou performativní přednášky, tiskového materiálu, filmu a série veřejných debat. V rámci prezentace celý proces uměleckého výzkumu zachytíme v jeho klíčových momentech, promítneme film a nabídneme možnost nejen o něm diskutovat, ale také na něj navázat.

https://www.facebook.com/events/906417341163842?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *