NA CESTĚ K FENOMENOLOGICKÉ BIOLOGII

Filip Jaroš | Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Úterý 18. 6. 2019 | 17:30–19:05 | Kampus Hybernská | Studentský dům

Biologické dílo Adolfa Portmanna bylo v Čechách následkem kanonické interpretace Zdeňka Neubauera pochopeno především jako alternativní paradigma k (neo)darwinismu. Jako takové se dostalo do svízelné pozice, neboť v rámci věd o živém je Darwin těžko zpochybnitelnou autoritou. Ve svém příspěvku se pokusím ukázat, jak je možné zachovat originálnost Portmannova přístupu k živým bytostem, který umožňuje mj. estetické ocenění jejich vzhledu, aniž bychom se nutně pouštěli do sporů o správnou podobu evoluční teorie. Portmann se nám ukáže jako svého druhu reformovaný darwinista, který nejvíce oceňuje takový přístup k organismům, který bychom v souvislosti s Kuhnovou Strukturou vědeckých revolucí mohli nazvat jako před-paradigmatický. Vzhledem k Portmannovu filozofickému směřování se nabízí možnost, aby jeho biologická a antropologická zkoumání sloužila jako základ fenomenologie, která chce udržovat živé spojení s empirickým poznáváním.

Mgr. Filip Jaroš, Ph.D. (* 1982) absolvoval doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Mezi jeho hlavní odborné zájmy patří vztah mezi člověkem a zvířetem, biosemiotika, filosofická antropologie (zejm. dílo Adolfa Portmanna) a filozofie biologie. V letech 2017–2018 absolvoval postdoktorský výzkumný pobyt na University of Tartu. V současnosti působí jako odborný asistent na Katedře filozofie a společenských věd, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové.