Marian Zervan a Monika Mitášova

9. a 10.12. Kampus Hybernská

Marian Zervan: Pojmy rozpoznávajúce videnie a vidiace videnie v ikonike Maxa Imdahla

9. 10. 15.00 Kampus Hybernská (Přednáškový sál, Studentský dům)

Prednáška sa sústreďuje na dva kľúčové pojmy umelecko-historickej koncepcie nemeckého historika umenia Maxa Imadhla (1925–1988), ktorý sa pokúsil „spojiť nespojiteľné“: formálne a ikonologické prístupy k výtvarnému dielu. Sleduje ich genézu, významové modifikácie a výkladový potenciál z hľadiska samého autora pojmov ako aj predstaviteľa nemeckej fenomenológie obrazu Bernharda Waldenfelsa, ktorý ich začlenil do svojej filozofickej koncepcie obrazu.

prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.
Působí jako historik a teoretik umění a architektury, vyučuje na VŠVU v Bratislavě a na FF Trnavské Univerzity. Zabývá se teorií umění a architektury, metodami interpretace a sakrální ikonografií. Je mimo jiné jedním z editorů sborníku Oskár Čepan a výtvarné umenie.

Monika Mitášová: Jedinečné a všeobecné aj autonómne a heteronómne v interpretácii architektonického diela

10. 12. 14.00 Kampus Hybernská (Přednáškový sál, Studentský dům)

Prednáška sa zameriava na dve dôležité otázky interpretácie umeleckého diela, ktoré by sa dali popísať ako dve problémové situácie: 1. ako možno sprostredkovať jedinečné dielo zovšeobecneným postupom a 2. ako možno prepojiť autonómne a heteronómne zložky diela. Na príklade diela slovenského architekta Vladimíra Dedečka sa pokúsime predstaviť hypotetickú rekonštrukciu klastrového usporiadania ako možného riešenia oboch problémových situácií.

prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
Působí jako teoretička architektury na FF Trnavské univerzity. Zabývá se dějinami i současnými teoriemi architektury a interpretací architektury. Je autorkou knihy rozhovorů Oxymoron & pleonasm – Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture z roku 2014 či spoluautorkou publikace Česká a slovenská architektura 1971 – 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *