Blíží se opět konec roku a s ním i termín vyúčtování příjmů a výdajů naší společnosti. Rádi bychom Vás jako každý rok touto cestou poprosili o zaplacení členského příspěvku na letošní rok, tj. rok 2020. Jak pravděpodobně víte, podle výše této Vaší spoluúčasti je Radou vědeckých společností Akademie věd ČR vypočítána i velikost celkového příspěvku na naši činnost. Pouze díky této celkové částce jsme schopni v průběhu roku realizovat přednášky a konference a platit alespoň v minimální míře honoráře pozvaným hostům. Výše členského příspěvku pro letošní rok zůstává tak jako v minulých letech 300,- Kč, pro důchodce a studenty všech stupňů studia 150,- Kč.

Prosíme Vás, abyste členský příspěvek zaslali, pokud možno prostřednictvím bankovního převodu ve prospěch účtu 000000-1937599379/0800 (IBAN CZ70 0800 0000 0019 3759 9379)

Do “Zprávy pro příjemce” uveďte své jméno a příjmení.

Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D., předseda Společnosti pro estetiku, z.s.

Kateřina Novotná, sekretářka Společnosti pro estetiku, z. s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *