Petra James (Svobodná univerzita v Bruselu)
26. 4. 2021 17.00 – 18.30
Faustovský mýtus a titanismus podle Jana Patočky

Jan Patočka (1907–1977) se po celý život ve svém díle vracel k několika archetypům a motivům. Patří k nim jistě Sokrates, Faust a motiv titanismu. Je jistě možné vysledovat vývoj literární figury „sokratovského titána“, který se objevuje v Patočkových textech věnovaných umění a literatuře. V recenzi „O titanismu“ z roku 1936 vyvíjí vlastní interpretaci tohoto pojmu, která zakládá jeho pozdější filozofické úvahy, například v konceptu „životní amplitudy“ a „života na vrcholu“ rozvíjeném v Kacířských esejích z roku 1975. Faustovská postava umělce Adriana Leverkühna z románu Thomase Manna Doktor Faustus se v Patočkově subjektivní interpretaci ze 70. let 20. století stává syntézou jeho archetypu „sokratovského titána“, který transformuje svou tvorbu nejen ve vrcholný estetický čin, ale také v zásadní existenciální akt, který zasahuje také do společnosti a dějin. Reflexe umělecké tvorby tedy hraje ústřední roli v Patočkově filosofickém konceptu existence. To, že se v posledních letech dostává Patočkově tvorbě intenzivní kritické pozornosti, je jistě dokladem nové aktuálnosti jeho myšlení.

FB Zoom Meeting:
https://cesnet.zoom.us/j/92261745508…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *