RECEPČNÍ LITERÁRNÍ HISTORIE A ZKOUMÁNÍ ŽIVOTA UMĚLECKÝCH DĚL V ÉŘE INTERNETU

David Skalický | Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Úterý 25. 5. 2019 | 17.00| Katedra filozofie Západočeské univerzity v Plzni| RJ 322

Přednáška představí teoretická východiska recepční estetiky (Ingarden, Mukařovský, Jauss), soustředit se však bude především na koncept recepční literární historie, jak byl rozpracován v díle Felixe Vodičky, jenž se zaměřuje na mapování recenzních ohlasů literárních děl. Bude se ptát, zda lze v souvislosti s existencí nových komunikačních kanálů zkoumání života uměleckého díla rozšířit a na jaká metodologická omezení přitom můžeme narazit.

Mgr. David Skalický, PhD. (*1980) vystudoval bohemistiku a literární vědu na FF JU v Českých Budějovicích (Ph.D. 2008). V akademickém roce 2009/2010 působil jako stipendista Fulbrightova programu na CREES, University of Kansas. Od roku 2010 působí na Ústavu bohemistiky, od r. 2015 na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU. Zabývá se především strukturální estetikou a sémiotikou, teorií interpretace literárního díla a estetikou amerického neo-pragmatismu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *