Šárka Lojdová (Univerzita Karlova)

Po konci umění? Úvahy o konci umění v kontextu filozofie Arthura C. Danta

Přednáška a uvedení českého překladu Dantovy knihy Po konci uměníJan Čejka Gallery, 16.00, 21. 10. 2021Ve své přednášce se Šárka Lojdová zaměří na širší kontext jedné z nejprovokativnější tezí, které pronesl vlivný americký filozof Arthur C. Danto, totiž, že umění dospělo ke konci. Tento konec neznamená, že se umění přestalo vytvářet, ale že v šedesátých letech 20. století opustilo tradiční dějiny založené na pokroku. Ačkoli vyvolává tato teze řadu otázek, především pak po tom, jak k umění po konci umění přistupovat, jedná se o myšlenku, která je do Dantovy filozofie (a nejen filozofie umění) vetkána hlouběji.
Přednáška se uskuteční u příležitosti vydání českého překladu Dantovy knihy Po konci umění.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *