Miloš Ševčík (Univerzita Karlova)
Teorie humoru Luise Cazamiana

7. 10. 2021, 13.00


Na setkání bude představena nová monografie Miloše Ševčíka s názvem Louis Cazamian’s Theory of Humour (Praha, Karolinum 2021). Miloš Ševčík nejprve poukáže na badatelské zaměření Louise Cazamiana a na pozici úvah o humoru v Cazamianově díle a dále se bude stručně věnovat struktuře monografie a závěrům, k nimž monografie dochází.

Moderuje Ondřej Dadejík
Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/98878884185

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *