Katedra filozofie Západočeské univerzity v Plzni si Vás dovoluje pozvat na studentskou vědeckou konferenci s názvem

KOMUNIKACE A VĚDĚNÍ III.

V návaznosti na předchozí ročníky orientované spíše na novodobé otázky ohledně komunikace, vědění a nových technologií bude třetí ročník konference soustředěný především (nikoliv ale výhradně) na problematiku komunikace a vědění v 16. až 18. století.  Cílem setkání je otevřít diskuzi o důležitosti a podobě intelektuálních (a) korespondenčních sítí, vědeckých společností a jejich vlivu na dobové intelektuální myšlení. Současně si klademe za cíl zdůraznit propojení vědění a umění v daném období. Záměrem je tak zmapovat myšlenkový svět 16. – 18. století. Zároveň máme zájem prozkoumat a kriticky zhodnotit metody používané pro zkoumání daného období a představit nové technologie a projekty mapující myšlenkový svět 16. – 18. století. 

Hlavními hosty budou RNDr. Josef Smolka, CSc. a doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.

Termín konání: dva dni v týdnu 30.9. – 4.10. (bude upřesněno do konce června)

Místo konání: Katedra filozofie ZČU v Plzni

Jazyk konference: čeština, slovenština

Přihlášku a abstrakt zasílejte na adresu fleisch@kfi.zcu.cz. Uzávěrka pro přihlášky: 7.7.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *