Od Argonautov po Zlatých chlapcov z Göteborgu. (Topos hrdinského kolektívu v kontextoch (pop)kultúry)(Topos hrdinského kolektívu v kontextoch (pop)kultúry)

Martin Boszorád| Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Úterý 21. 5. 2019 | 15.30| Kampus Hybernská| Studenstský dům

Prednáška, v ktorej sa metodologicky spája estetická reflexia populárnej kultúry s arcitextuálnou tematológiou, sa zameriava na topos hrdinského kolektívu, resp. také naratívy, v ktorých sa postava hrdinu prejavuje ako aristotelovský zoon politikon. Os uvažovania pritom tvorí línia spájajúca arcitext (hrdinský kolektív v polohe „proto-“) s pop-textami (hrdinský kolektív v polohe „proto- 2.0“hrdinský kolektív v polohe „meta-“).    

Ego pictus a memoriae pictus pod kožou.(K estetike, semiotike a reprezentácii tetovania v kontextoch populárnej kultúry)

Čtvrtek 23. 5. 2019 | 17.30| Katedra estetiky, Celetná 20, Praha| Místnost 426

Prednáška zasadzuje tetovanie ako v súčasnosti mimoriadne „živý“ civilizačno-kultúrny fenomén do štruktúr populárnej kultúry, pričom jej cieľom je sledovať na materiáli vybraných popkultúrnych diel to, ako je tetovanie v populárnej kultúre reprezentované, a to predovšetkým v tej svojej podobe, v ktorej má status „vehikula“ pamäti a identity, teda status memoriae pictus (obrazov pamäti) a ego pictus (obrazov Ja, subjektu).

Mgr. Martin Boszorád, PhD. (1985) absolvoval magisterské štúdium estetickej výchovy v kombinácii s nemeckým jazykom a literatúrou a doktorandské štúdium estetiky – oboje na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci svojej pedagogickej, vedecko-výskumnej a rôznorodej publikačnej činnosti sa ťažiskovo venuje reflexii relatívne širokého diapazónu obsahov populárnej kultúry. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie (FF UKF v Nitre). Okrem toho o sebe v takýchto medailónikoch rád píše, že je človekom (z) periférie, ktorý nedá dopustiť na mainstream.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *