Společnost pro estetiku při AV ČR ve spolupráci se Slovenskou asociáciou pre estetiku srdečně zvou na tradiční česko-slovenskou konferenci, která se uskuteční ve dnech 21. a 22. října 2020 v Brně.

Vzhledem k místu konání – mezi Prahou, Bratislavou a Vídní – jsme jako letošní téma zvolili příznačné zaměření:

Mezi Východem a Západem: Tradice středoevropského prostoru?

Středoevropský prostor bývá v literatuře často zmiňován jako magické místo setkávání kultur, myšlenek a umění. Tvoří také politický svazek, který se odvolává na společné hodnoty, ideje a kořeny. 

Zatímco v kulturní oblasti najdeme důkazů o existenci středoevropské jedinečnosti celou řadu, v oblasti estetiky situace není zdaleka tak jednoznačná. Nakolik je středoevropské estetické myšlení pod vlivem jiných euroamerických myšlenkových škol? Existuje vůbec něco, co bychom mohli označit za středoevropskou estetiku? 

Tematické okruhy historicko-geografické a interdisciplinární: 

 • Středoevropská estetika: 
  • Existuje specifická středoevropská estetika, její témata a metody? 
  • Jaké jsou její zdroje a východiska v historické perspektivě?
 • Estetika v izolaci: 
  • Lze dnes provozovat estetiku neinterdisciplinárně? A odmyslet globálně propojený svět? 
  • Stojí vůbec estetika na křižovatce mezi světy, disciplínami a metodami? Může být estetika prostředníkem mezi přírodními, společenskými a humanitními vědami? Jaká jsou pozitiva a limity estetické interdisciplinarity?
 • Jakým způsobem se ve středoevropském prostoru transformují cizí myšlenky a koncepty?
 • Jak se estetika mění na křižovatkách období a epoch? Jak se mění estetické metody a cíle při změnách režimu a společenského systému?

Konferenční jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Abstrakty v českém a slovenském jazyce v rozsahu do 300 slov posílejte nejpozději do 15. července 2020 na adresu: konference2020@estetikaspol.cz

Informace o akceptaci příspěvku vám bude zaslána do 15. srpna 2020. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *